23 Ekim 2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına ve sıfır atık belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları kapsayan “Sıfır Atık Yönetmelik Taslağı” yayımlanmıştır. Bu Yönetmeliğin amacı; atık oluşumunun önlenmesi, önlemenin mümkün olmaması durumunda atığın en aza indirilmesi, yeniden kullanıma öncelik verilmesi, kaynakların verimli kullanılması, atığın kaynağında ayrı toplanması, etkin toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri dönüşümü/geri kazanımının sağlanması için etkin sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına ve sıfır atık belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Sıfır Atık : İsrafın önlenmesini, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun önlenmesi ve/veya azaltılmasını, daha sürdürülebilir ürünler tercih edilmesini, kaynakların verimli kullanımının sağlanmasını, atığın oluşması durumunda kaynağında ayrı toplanarak geri kazanımının sağlanmasını kapsayan hedeftir.

Sıfır atık yönetim sisteminin kurulması

1-Çalışma Ekibinin Belirlenmesi: Sıfır atık yönetim sisteminin kurulumundan uygulanmasına ve izlenmesine kadar olan süreci takip edecek sorumlu kişi veya kişiler ile çalışma ekipleri oluşturulur.

2-Planlama Yapılması: Uygulanacak sıfır atık yönetim sisteminin en etkin şekilde yapılandırılması için, uygulamaya geçmeden önce yapılacaklara ilişkin planlama yapılır. Bu kapsamda;

a) Mevcut Durum Tespiti: Atık yönetimine ilişkin mevcut durum ortaya konularak oluşan atıkların kaynağı, özellikleri, miktarı, atık biriktirme, toplama ve taşıma yöntemleri, geçici depolama alanları, atıkların teslim edildiği yerlere ilişkin tespit yapılır.

b) İhtiyaç Analizi: Sistemin kurulmasında ihtiyaç duyulacak kumbara, konteyner, poşet gibi ekipmanlar belirlenir.

3-Eğitim/Bilinçlendirme Faaliyetleri ve Uygulamaya Geçilmesi: Uygulamaya geçilmeden önce eğitim/bilinçlendirme faaliyetleri yapılır.

4- İzleme, Kayıt Tutulması ve İyileştirme Faaliyetleri: Düzenli aralıklara uygulamanın gerçekleşmesine ilişkin izleme çalışmaları yürütülür. Aksayan hususlar için önlemler alınır; gerekmesi halinde güncelleme yapılır. Toplanarak lisanslı tesislere gönderilen atık miktarları, elde edilen kazanımlar gibi uygulamaya ilişkin çıktılar kayıt altında tutulur.

Uygulamaya Geçecek Noktalar Uygulamaya Geçiş Yılı
Grup A

– Terminaller (havalimanı, liman, marina, otogar, tren garı)
– Alışveriş Merkezleri
– Organize Sanayi Bölgeleri
– 1000 ve üzerinde çalışanı olan kamu kurum ve kuruluşları
– 100’den fazla öğrencisi eğitim kurumları kurumları (okullar, üniversiteler, yurtlar)
– 100’den fazla çalışanı olan işyerleri, sanayi kuruluşları
– 4 ve 5 yıldızlı oteller
– 50 ve üzeri yatak kapasitesine sahip sağlık kuruluşları
2019
Grup B

– 500 ile 1000 arası çalışanı olan kamu kurum ve kuruluşları,
– 100 ve daha az öğrencisi olan eğitim kurumları (okullar, üniversiteler, yurtlar)
– 100 ve daha az çalışanı olan iş yerleri, sanayi kuruluşları
– Hızlı yemek (Fast-Food) işletmeleri
– Turizm işletme belgesine sahip yerler (restoranlar dahil)
2020
Grup C

– 500’den az çalışanı olan kamu kurum ve kuruluşları
2021