İşverenler 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Madde (5) kapsamında Risk Değerlendirmesi yapmak ve işyerinde iş sağlığı ve güveliğini sağlamakla yükümlüdür.

ALYA ÇEVRE olarak bu kapsamda yapacağımız risk analizinde işyerinde iş güvenliğini tehdit edecek tüm tehlikeler tanımlanmaktadır. Risk analizi ile belirlenen tehlikelerin verebileceği zarar, hasar veya yaralanmanın şiddeti ve bu zarar, hasar veya yaralanmanın ortaya çıkma olasılığı belirlenir. Tehlikeye maruz kalan kişi sayısı, tehlikeye maruziyet süresi, kişisel koruyucuların sağladığı korunma ve güvensiz davranışlar gibi unsurlar dikkate alınır. Belirlenen risklerin ağırlık oranları hesaplanarak derecelendirme yapılır ve önlem gerekliliği belirlenir.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği çerçevesinde ilgili mevzuat ve işyeri koşulları dikkate alınarak alınması gerekli önlemlere karar verilir. İşyerindeki riskleri kontrol altına alma yöntemleri aşağıda verilmiştir.

  • Riskleri kaynağında yok etmeye çalışmak,
  • Tehlikeli olanı, daha az tehlikeli olanla değiştirmek,
  • Toplu koruma önlemlerini, kişisel korunma önlemlerine tercih etmek,
  • Mühendislik önlemlerini uygulamak,
  • Ergonomik yaklaşımlardan yararlanmak.

İşyerleri için hazırlanan risk değerlendirme raporları yapılacak çalışmaların yol haritasını belirlemektedir. Risk değerlendirmesi işyerinde oluşturulacak risk yönetiminin taslağını oluşturmaktadır. İşverene düşen hazırlanan risk değerlendirmesinde belirlenen eksikleri giderip sağlıklı bir iş yeri ortamı kurmaktır. Bu kapsamda yapılacak çalışmalar ALYA ÇEVRE tarafından düzenli olarak izlenir ve denetlenir.