İşyerlerinde kullanılmakta olan, basınçlı ekipmanlar, kaldırma ekipmanları ve elektrik tesisatının, güvenli ve işletme yönünden uygun şekilde çalıştığının tespiti için, 25.04.2013 tarihli ve 28628 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ’nde verilmiş olan periyotlarda ve kontrol yöntemlerine uygun olarak periyodik ölçümlerinin yaptırılması gerekmektedir. Bu kapsamda yapılan;

Basınçlı Kap Periyodik Kontrollerimiz; 
Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir.