ISO 14001 işletmelere üretim ve enerji verimliliği sağlamakla birlikte, işletmelerin rekabet güçlerini arttırmaktadır. Diğer yönetim sistemleri ile birlikte entegre edildiği taktirde ulusal ve uluslararası ticarette işletmeye kalite ve çevreye duyarlılık konularında artı değer katmaktadır.

ISO 14001 kurulum sürecinde işletme çevre ile ilgili uyması gereken yasal yükümlülüklere doğal olarak uyum göstermesi sağlanmaktadır.

Çevre Yönetim Sistemi uygulamanın avantajları;

  • Enerji ve diğer kaynakların tüketiminde azalma sağlayacak alanlarının tespit edilmesi, kaynakların etkin kullanımı ile elde edilen ekonomik kazanç
  • Yükümlülük ve risklerin azalması
  • Çevreye ilişkin yasal ve diğer kurallar ile gerekliliklere kolaylıkla uyum sağlanması
  • Çevre korumasında çevre yönetimi sistemlerini kullanarak katkı sağlayan lider işletmelere verilen teşvik ve ödüllerden yararlanmak
  • Kirliliğin engellenmesi ve atıkların azaltılması
  • Toplumun gelişmesine olumlu katkıda bulunmak
  • Üstün kaliteli işgücü yaratama hususunda ilgi sağlanması
  • Pazar payının korunmasında ve arttırılmasında sağlanan katkılar
  • İhalelerde elde edilen rekabet gücü

ISO 14001

Bu Avrupa Standardı CEN tarafından 14 Eylül 2015 tarihinde kabul edilmiştir. CEN üyeleri, bu Avrupa Standardına hiçbir değişiklik yapmaksızın ulusal standard statüsü veren koşulları öngören CEN/CENELEC İç Yönetmelikleri’ne uymak zorundadırlar. Bu tür ulusal standardlarla ilgili güncel listeler ve bibliyografik atıflar, CEN-CENELEC Yönetim Merkezi’ne veya herhangi bir CEN üyesine başvurarak elde edilebilir. Bu Avrupa Standardı, üç resmi dilde (İngilizce, Fransızca, Almanca) yayınlanmıştır. Başka herhangi bir dile tercümesi, CEN üyesinin sorumluluğundadır ve resmi sürümleri ile aynı statüde olduğu CEN-CENELEC Yönetim Merkezi’ne bildirilir. CEN üyeleri sırasıyla, Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Kırallık, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye ve Yunanistan’ın milli standard kuruluşlarıdır