6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Yönetmelikler çerçevesinde birlikte yapacak olduğumuz çalışmalar ile işletme veya işyerlerinizin yasal mevzuatlara uygunluğu önceden belirlenmekte, gerekli önlemler alınarak denetim süreçlerinin rahat geçmesi sağlanmaktadır.

İşyerlerinizde, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yapılacak resmi denetimlere bizzat eşlik ederek sizleri en iyi şekilde temsil etmeye çalışmaktayız.

İşyerlerinizde ön denetimler ve kontroller yaparak ortaya çıkabilecek uygunsuzluklar tespit edilmekte ve biran evvel giderilmesi sağlanmaktadır. Tüm çalışmalarımızdaki temel amacımız; işyerinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini ve personelin güvenli bir çalışma ortamında çalıştırılması sağlamaktır.