Ambalaj Atığı Geri Kazanım Lisansı Geri dönüşüm/geri kazanım tesislerinin sağlaması gereken kriterler

Ambalaj atıklarını bir üretim süreci içerisinde orijinal amacı veya başka bir amaç için parçalayan, kıran, presleme hariç boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini ve yoğunluğunu arttıran, organik geri dönüşüm dâhil enerji geri kazanımı hariç olmak üzere yeniden işleme yapan ve benzeri işlemleri uygulayan geri dönüşüm ve/veya geri kazanım tesislerinin;

 • Faaliyet gösterilen alanının zeminin beton olması,
 • Tamamen kapalı olmaması durumunda, etrafı dışarıdan görülmeyecek şekilde en az iki metre yüksekliğinde çevrili, temiz, bakımlı ve/veya boyalı olması,
 • Yıkama işlemi sonrası oluşan atık sular için toplama kanalları ve ızgara sistemine sahip olması,
 • Gelen, geri dönüştürülen ve satılan ambalaj atıklarına ait bilgilerin kaydedildiği veri kayıt sisteminin bulunması,
 • Çalışan personelinin sayısına ve çalışma şartlarına uygun olarak düzenlenmiş tuvalet, lavabo, soyunma odası, yemekhane ve sosyal ünitelerinin bulunması zorunludur.
Tehlikeli Atık Geri Kazanım Tesisin Sağlaması Gereken Şartlar
 • Kapasite raporunda yer alan makine ve ekipmanların montajı tamamlanmış ve faaliyete hazır olmalıdır.
 • İşletmenin zemini geçirimsiz olmalıdır. Zemin geçirimsizliği, beton veya benzeri malzeme ile sağlanmalıdır.
 • İşletmede bulunan atık kabul alanının tabanı sızdırmaz, üstü kapalı, yabancıların içeri girmesini engelleyecek şekilde kapatılmış ve kilitli vaziyette olmalıdır.
 • İşletmede geçici depolama alanı bulunmalıdır. Geçici depolama alanının tabanı sızdırmaz, üstü kapalı, yabancıların içeri girmesini engelleyecek şekilde kapatılmış ve kilitli olmalıdır.
 • Tesisin temizlenmesinde kullanılan yıkama ve benzeri atık suların ayrı toplanması için gerekli önlemler alınmalıdır. (Toplama kanalları ve ızgara sistemi bulunmalıdır).
 • Yağmur ve yüzey sularının drenajı için gerekli önlemler alınmıştır.(Toplama kanalları ve ızgara sistemi bulunmalıdır).
 • Tesis çevresi bu alana personel harici kişilerin izinsiz girmesini önleyecek şekilde çevrilmelidir.
Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Tesisin Sağlaması Gereken Şartlar
 • Kapasite raporunda yer alan makine ve ekipmanların montajı tamamlanmış ve faaliyete hazır olmalıdır.
 • İşletmenin girişinde atıkların kontrolünün yapıldığı kabul ünitesi mevcuttur.
 • İşletmede geçici stoklama sahası bulunmalıdır.
 • Geçici stoklama sahasının zemin geçirimsizliği, beton veya benzeri malzeme ile sağlanmalıdır.
 • Tesisin temizlenmesinde kullanılan yıkama ve benzeri atık suların ayrı toplanması için gerekli önlemler alınmalıdır. (Toplama kanalları ve ızgara sistemi bulunmalıdır).
 • Yağmur ve yüzey sularının drenajı için gerekli önlemler alınmalıdır. (Toplama kanalları ve ızgara sistemi bulunmalıdır)
 • İşletmenin çevresi çit veya duvarla çevrilmeli, alana personel harici kişilerin izinsiz girmesi önlenmelidir.
 • Metal(Hurda, çapak, kırpıntı vb.) Atıkları Ergiten Tesisler için radyoaktif madde ölçüm cihazı (radyasyon paneli veya el cihazı) ve bu cihazı kullanacak personelin eğitim sertifikası bulunmalıdır.

Ayrıca;

» Atık Akü Geri Kazanım Tesisi

» Atık Pil Geri Kazanım Tesisi

» Atık Ara Depolama Tesisi

» Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme Tesisi

» Atık Yağ Geri Kazanım Tesisi

» Atık Yakma ve Birlikte Yakma Tesisi

» Atıktan Türetilmiş Yakıt Hazırlama Tesisi

» Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım Tesisi

» Düzenli Depolama Tesisi

» Hurda / ÖTA İşleme Tesisi

» ÖTA Geçici Depolama Tesisi

» ÖTL Geri Kazanım Tesisi

» Piroliz Tesisi

» Tanker Temizleme Tesisi

» Tehlikeli Atık Geri Kazanım Tesisi

» Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Tesisi

» Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

» PCB Arındırma

» Bitkisel Yağ Ara Depolama

» Biyobozunur Biyokurutma(R3)

» Biyobozunur Biometanizasyon(R3)

» Biyobozunur Kompost (R3)

» Biyobozunur Mekanik Ayırma(R12)

» Maden Atığı Bertaraf-Depolama

2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında verilen tüm çevre izin ve lisans konuları ile alakalı sorularınız için info@alyacevre.com adresine e-posta gönderebilir veya 0212 875 35 77 numaralı hattan tarafımıza ulaşabilirsiniz.