Turizmin temel kaynağı olarak nitelendirilebilecek ekolojik kaynaklara, çevresel etkiler minimize edilmez veya tamamen ortadan kaldırılmaz ise turizm bundan ilk zarar görecek sektördür. Tüm tüketim tercihlerinde kamuoyunun çevresel eğilimleri arttığı gibi bu eğilimden turizm sektörü de etkilenmekte olup, misafirler çevreye duyarlı tesisleri tercih etmek gün geçtikçe önem arz etmektedir. Çevresel kirlenmeye bağlı olarak oluşan kamuoyu ve tercihlerde etkinlik, doğal kaynaklarda azalma vb. nedenler gerek dünya çapında gerekse Türkiye’ de kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının veya üreticilerin çevresel etkilerini azaltmak için çalışma yapmasını zorunlu kılmaktadır.

Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ(Tebliğ No:2008/3)” yayımlanmıştır.

Bu tebliği çerçevesinde, ALYA ÇEVRE olarak turizm işletmelerine Yeşil Yıldız belgesi verilmesi hususunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.