ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU (ÇED) NEDİR ?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” Ek-1 ve Ek-2 Listelerinde yer alan faaliyetler için yatırıma başlanmadan önce ÇED Raporu/Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması gerekmektedir. Hazırlanacak proje kapsamında faaliyetin çevreye vereceği olumlu ya da olumsuz etkiler belirlenmekte, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye vereceği zararın göz ardı edilebilecek düzeye indirilmesi için alınacak önlemler belirtilmektedir. Söz konusu projeler; faaliyet ile ilgili uygun yer seçimi ve yer alternatifleriyle beraber, projenin hayata geçirilmesi aşamasında kullanılacak teknolojinin de değerlendirildiği projelerdir.

Faaliyet yönetmeliğin Ek-1 listesinde ise Çevresel Etki Değerlendirme Raporu (ÇED Raporu) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ na , Ek-2 listesinde ise Proje tanıtım dosyası Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ ne hazırlanarak sunulur.

Çevresel Etki Değerlendirme Raporu (ÇED Raporu) sonucunda faaliyet yönetmelik kapsamında ise;

  • Çevresel Etki Değerlendirme Olumlu/Olumsuz (ÇED Olumlu/Olumsuz) belgesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilir.
  • Çevresel Etki Değerlendirme Gerekli Değildir/ Gereklidir (ÇED Gerekli Değildir/Gereklidir) belgesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından verilir.

ÇED MUAFİYET (ÇED KAPSAMDIŞI) NEDİR?

Faaliyet yönetmelik kapsamında değil ise;

  • Çevresel Etki Değerlendirme kapsam dışı (ÇED Kapsam dışı) görüşü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından verilir.

ÇED RAPORU NE İÇİN GEREKİR?

ÇED Kararlarınız sonucunda; projeleriniz için yatırıma başlayabilir, mevcut yatırımınızın mevzuat kapsamında değerlendirilmesini sağlayabilir, inşaat ruhsatı ve iş yeri açma çalışma ruhsatı başvurusunda kullanabilir, yatırım teşvik belgesi, kredi, ve diğer teşviklerden faydalanmak için ön koşulu sağlayabilirsiniz.

ÇED RAPORU NASIL HAZIRLANIR?

ÇED Raporu hazırlamaya başlamadan önce, çevresel etki değerlendirme yönetmeliği kapsamında, kapsam belirleme çalışması yapılır. Faaliyet,  yönetmeliğin Ek-1 listesinde ise Çevresel Etki Değerlendirme Raporu (ÇED Raporu) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ na , Ek-2 listesinde ise Proje tanıtım dosyası Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ ne hazırlanarak sunulur.

Faaliyetinizin ÇED Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 Listelerine dahil olmaması durumunda ise faaliyetin ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında kaldığına (muaf olduğuna) dair yazı alınmaktadır.  ÇED Kapsamdışı yazısı ya da ÇED kapsamdışı belgesi olarak tabir edilmektedir. Üretiminizin kapsamını belirlemek için tarafımıza ulaşabilirsiniz.

Alya Çevre olarak;

  • Tesisinizin Çevresel Etki Değerlendirme yönetmeliği kapsamının belirlenmesi
  • ÇED Gerekli Değildir kararına esas olmak üzere Proje Tanıtım Dosyalarının Hazırlanması
  • ÇED Olumlu kararına esas olmak üzere ÇED Raporu hazırlanması
  • ÇED İzleme ve Kontrol Hizmetleri
  • Doğaya Yeniden Kazandırma Planlarının Hazırlanması
  • Sosyal Etki Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması konularında hizmet vermekteyiz.

ÇED RAPORU HAKKINDA DAHA DETAYLI BİLGİ ALMAK VE KAPSAMINIZI BELİRLEMEK İÇİN BİZİ ARAYIN... 0 212 875 35 77