ALYA ÇEVRE olarak, konularında deneyimli personelimiz ile “Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik” , ”Çevre Denetim Yönetmeliği” , ”Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” ve diğer Çevre Mevzuatları kapsamında firmanıza, gerek yasal zorunluluklar çerçevesinde, gerekse firmanızın çevresel hassasiyeti sonucu oluşan talepleriniz doğrultusunda çevre danışmanlık hizmeti vermekteyiz. ALYA ÇEVRE DANIŞMANLIK, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeterlilik belgesi ile yetkili kılınmıştır. 

NEDEN ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETİ ALMALIYIM ?

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Ek-1 ve Ek-2 Listelerinde yer alan faaliyetler mecburi olarak çevre izni ve/veya lisansı almak zorundadırlar. Bu kapsamda söz konusu faaliyetler ya kendi bünyelerinde çevre mühendisi istihdam ederek entegre çevre bilgi sistemi üzerinden çevre izni almalı ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeterlilik almış firmalarda çevre danışmanlık hizmeti almalıdırlar.

HANGİ FAALİYETLERİN ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETİ ALMASI GEREKMEKTEDİR?

Çevre iznine tabi üretimler Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Ek-1 ve Ek-2 Listelerinde verilmiştir. Genel olarak;

 • Kimyasal üretim tesisleri
 • Termik ve ısı santralleri
 • Çimento tesisleri
 • Hazır beton tesisleri
 • Plastik hammadde üretim tesisleri
 • Tuz işletmeleri
 • Batarya, pil v.b üreten tesisler
 • Motorlu taşıtların motorlarının üretimi.
 • Uçak bakım tesisleri
 • Demiryolu ekipmanı üretimi.
 • Tekstil yıkama, boyama, ağartma tesisleri
 • Kauçuk üreten tesisler
 • Farmasötik ürünlerin üretimi
 • Böcek ilacı üretimi yapan tesisler
 • Zifir üretim tesisleri
 • Balık yağı fabrikaları
 • Süt tozu üretim tesisleri
 • Madencilik ve yapı malzemesi endüstrisi
 • Metal Endüstrisi
 • Yüzey kaplama endüstrisi
 • Orman ürünleri ve selüloz tesisleri
 • Şeker fabrikaları
 • Alkollü/alkolsüz içecek fabrikaları
 • Ham yağ üretimi ve rafinasyon tesisleri
 • Ham deri işleme tesisleri
 • Hayvan kesim tesisleri
 • Atık geri kazanım tesisleri
 • Gemi geri dönüşüm tesisleri
 • Yanıcı, parlayıcı veya patlayıcı gazlar için depolama ve dolum tesisleri.
 • Hayvan yetiştirme çiftlikleri
 • Sanayilerin toplu olarak yer aldığı bölgelere ait atık su arıtma tesisleri.  
 • Turizm konaklama tesisleri, tatil köyleri ve/veya turizm kompleksleri çevre danışmanlık hizmeti almak zorundadırlar.


ÇEVRE İZİN SÜRECİ KISACA NASIL İLERLER?

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler
Bu Yönetmelik kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre Ek-1 ve Ek-2 listelerinde sınıflandırılmıştır.
Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle geçici faaliyet belgesi almak zorundadır.
Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır.

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler
Yönetmeliğin EK-1 ve EK-2 listelerinde yer aldığı halde alıcı ortama herhangi bir hava emisyonu ve atıksu deşarjı olmayan işletmeler yetkili mercie müracaat etmek zorundadır. Çevre izin muafiyetine ilişkin değerlendirme yetkili merci tarafından yapılır.
Kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek geçici işletmeler, bulundukları İlin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne çalışma süreleri ile ilgili bildirimde bulunmaları halinde, çevre izni kapsamı dışında değerlendirilir.
EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan işletmeler ile kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek işletmeler ilgili mevzuatta belirlenen esas, hüküm ve sınır değerlere uymak zorundadır.

Konuyla ilgili ayrıntı bilgi için ;


http://www.alyacevre.com/cevre-izin-lisans-asamalari.html

ÇEVRE DANIŞMANININ TESİSİMDE SORUMLULUKLARI NELERDİR?

Çevre danışmanlık hizmeti sözleşmesinin ardından tesisinize on-line sistem üzerinden çevre mühendisi ataması yapılacaktır. Tesis kapsamınıza göre ataması yapılan çevre mühendisi ayda 1 ya da 2 gün tesisinizde görevli olacaktır. Çevre danışmanı sahada ilgili incelemeleri yaptıktan sonra,

 • Üretiminizi inceleyecek ve üretim kaynaklı atıklarınızın tespitini yapacaktır.
 • ÇED ve Çevre izin yönetmeliği kapsamında, tesisinizin kapsamını belirleyecektir.
 • Tesisinize ve faaliyetinize uygun atık yönetim planı hazırlayacak ve yetkili mercilere onaya sunacaktır.
 • Emisyon noktalarınızı belirleyecek ve teknik uygunluk açısından önerilerde bulunacaktır.
 • Çevre mevzuatı kapsamında tüm beyan ve bildirimleri yapacak, alınması gereken izin ve/veya lisanslar için başvuruları yapacaktır.
 • Beyaz yaka ve mavi yaka ayrı ayrı çevre eğitimleri düzenleyecek ve belirli periyotlarda sunum yapacaktır.
 • Atık ayrımının efektif bir şekilde sağlanması için sürekli gözlem yapacak ve önerilerde bulunacaktır.

Bu kapsamda ALYA ÇEVRE DANIŞMANLIK olarak; Bünyemizdeki Çevre Mühendisleri/Çevre Görevlileri ile

Saha uygulama hizmeti verilmesi

Geçici Faaliyet Belgesi Çevre İzin ve/veya Lisanslarının alınması hizmeti

Personel ve yönetici gurubuna çevre eğitimlerinin verilmesi

Endüstriyel atık yönetim planının hazırlanması

Çevresel Aksiyon Planları ve Risk Analizlerinin Hazırlanması konularında hizmet vermekteyiz.

ALYA ÇEVRE DANIŞMANLIK, Çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayarak yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ”ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ” ile yetkili kılınmıştır. İstanbul içi ve İstanbul dışı olmak üzere, tüm il ve bölgelere çevre danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

10 yıllık tecrübemiz, referanslarımız, tecrübeli kadromuz ile nitelikli hizmet vermeye hazırız.

Sorularınız için bizi arayın 0212 875 35 77