• Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği kapsamında Ek-1 listesinde yer alan projelere,
  • “ÇED Gereklidir” kararı verilen projelere,
  • Kapsam dışı değerlendirilen projelere ilişkin kapasite artırımı planlanması halinde, mevcut proje kapasitesi ve kapasite artışları toplamı ile birlikte projenin yeni kapasitesi ek-1 listesinde belirtilen eşik değer veya üzerinde olan projelere,

ÇED Raporu hazırlanması zorunludur.