Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” Ek-1 ve Ek-2 Listelerinde yer alan faaliyetler için yatırıma başlanmadan önce ÇED Raporu/Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması gerekmektedir. Hazırlanacak proje kapsamında faaliyetin çevreye vereceği olumlu ya da olumsuz etkiler belirlenmekte, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye vereceği zararın göz ardı edilebilecek düzeye indirilmesi için alınacak önlemler belirtilmektedir. Söz konusu projeler; faaliyet ile ilgili uygun yer seçimi ve yer alternatifleriyle beraber, projenin hayata geçirilmesi aşamasında kullanılacak teknolojinin de değerlendirildiği projelerdir.