ATIK YÖNETİMİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR

 1. Doğal kaynakların olabildiğince az kullanıldığı temiz teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması,
 2. Üretim, kullanım veya bertaraf aşamalarında çevreye zarar vermeyecek veya en az zarar verecek şekilde tasarlanan ürünlerin pazarlama ve teknik gelişiminin sağlanması,
 3. Geri kazanım sonrasında geriye kalan tehlikeli maddelerin nihai bertarafı için uygun tekniklerin geliştirilmesi ve uygulanması, suretiyle önlenmesi ve azaltılması,
 4. Atık üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda geri dönüşüm, tekrar kullanım ve ikincil hammadde elde etme amaçlı diğer işlemler ile atığın geri kazanılması veya enerji kaynağı olarak kullanılması,
 5. Atıkların ayırılması, toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertarafı sırasında su, hava, toprak, bitki ve hayvanlar için risk yaratmayacak, gürültü, titreşim ve koku yoluyla rahatsızlığa neden olmayacak, doğal çevrenin olumsuz etkilenmesini önleyecek ve böylece çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek yöntem ve işlemlerin kullanılması,
 6. Farklı türdeki atıkların kaynağında ayrı toplanması,
 7. Atıkların en yakın ve en uygun olan tesiste, uygun yöntem ve teknolojiler kullanılarak bertaraf edilmesi,
 8. Her türlü faaliyet sırasında doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanılması amacıyla, atık oluşumunu kaynağında azaltan ve atıkların geri kazanılmasını sağlayan çevre ile uyumlu teknolojilerin kullanılması,

Bu kapsamda ALYA ÇEVRE DANIŞMANLIK olarak;

 • Atıkların sınıflandırılması ve yönetimi,
 • bUAtık yağların yönetimi,
 • PCB ve PCT atıkların yönetimi,
 • Katı atıkların yönetimi,
 • Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ne göre yapılacak işlerin yönetimi,
 • Kimyasalların envanteri, kullanımı ve yönetimi, konularında hizmet vermekteyiz.